HİZMETLERİMİZ

Test ve Ölçüm Hizmetleri

İç tesisat Muayene raporları firmaların elektriksel olarak kontrollerinin yapılmış olduğunu belgeleyen bir rapor türüdür. Muayene raporları firmaların bünyesinde bulunan elektriksel araçların uygunluğunun raporlandırılması şeklinde de tanımlanabilir.

İç tesisat muayene raporu; ana pano ve tali panoları, priz ve kombinasyon gruplarını, aydınlatma cihazlarını, kabloları ve tesiste kullanılan makinelerin elektriksel olarak uygunluğunu kapsar.

Bu raporlandırma her yıl periyodik olarak Elektrik Mühendisler Odası(EMO) ‘na kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp raporlandırılması İş sağlığı ve İşçi güvenliği yönetmeliklerince gerekmektedir.

Bize Her İhtiyacınız Olduğunda Buradayız