HİZMETLERİMİZ

Elektrik Proje Hizmetleri

Harmoni Elektrik olarak amacımız, elektrik taahhüt alanında projelerinizin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak, hedef, maliyet ve zaman kriterlerine uygun, eldeki kaynakların verimli şekilde programlandığı ve süreçlerin kontrol edildiği, İç Tesisat Yönetmeliğine uygun ve aynı zamanda gelecekteki muhtemel ihtiyaçlarınıza yönelik doğru projeksiyonu oluşturabilmektir.

Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ile birlikte Aydınlatma çözümleri, Topraklama, Paratoner ve tüm otomasyon sistemleri, elektrik iç-dış tesisat projeleri tasarımı, çizimi, danışmanlık, uygulama ve taahhüdü konularında siz saygı değer müşterilere hizmet vermekten onur duymaktayız.

Projelendirme esnasında verilen doğru kararlar, yatırımın ilerleyen aşamalarında yatırımcının gereksiz ve fazladan harcama yapmasını engelleyecektir.

Projelerimizi, uygulama yapılacak yerin yapı cinsine, kullanım amacına ve geçerli standartlar, yasa ve yönetmeliklere göre, işverenin isteklerini de dikkate alarak hazırlarız. Proje tasarımlarında talep, keşif ve proje değerlendirilmesi, ürün komponent seçimi, hesaplama ve modelleme, teknik ve ekonomik değerlendirme, enerji yönetimi konularında en ince ayrıntısına dikkat edilerek projeler hazırlanır.

Proje yönetimi mimari proje çıktıktan sonra başlar. Mimari projenin incelenmesine müteakip elektrik-elektronik ihtiyaçlar belirlenerek, taslak proje hazırlanır.

Bize Her İhtiyacınız Olduğunda Buradayız